Bình Định đề xuất Chính phủ hỗ trợ 1.500 tỷ đồng mở rộng sân bay Phù Cát

Trong văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định cho biết để đầu tư mở rộng sân bay Phù Cát theo quy hoạch thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này cần khoảng 7.352 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị được xem xét chấp thuận phương án triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục như đường băng số 2, đường lăn nối và công trình khác thuộc khu bay với tổng mức đầu tư 3.013 tỷ đồng (trong đó bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.008 tỷ đồng).

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Định cho biết theo quy định của Luật Hàng không dân dụng và các nghị định có liên quan, thẩm quyền đầu tư xây dựng các hạng mục nêu trên thuộc về Bộ Giao thông vận tải và cảng hàng không.From: web game casino

Do đó, việc tỉnh này đầu tư hạng mục trên bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh sẽ không phù hợp theo quy định về nhiệm vụ chi đầu tư theo Luật ngân sách (không dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác).

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Thủ tướng trình Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù, giao cho địa phương này đầu tư các hạng mục trên từ nguồn ngân sách do tỉnh quản lý (bao gồm nguồn vốn Trung ương hỗ trợ).

UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Chính phủ đồng ý cho chủ trương tách nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, để địa phương chủ động bố trí đủ kinh phí nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, do khó khăn về nguồn thu ngân sách, nhất là tiền sử dụng đất, vì vậy UBND tỉnh Bình Định đề nghị được hỗ trợ 1.500 tỷ đồng để triển khai nhanh dự án, phần kinh phí còn lại sẽ được bố trí từ ngân sách địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn về việc chủ trương thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Phù Cát theo quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, gồm 3 dự án.

Dự án 1: xây dựng đường băng số 2, các đường lăn nối và các công trình khác thuộc khu bay; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.013 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2024-2027.

Dự án 2: xây dựng di chuyển các công trình quân sự để bàn giao đất phục vụ xây dựng mở rộng khu hàng không dân dụng; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.200 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2027-2032.

Dự án 3: Xây dựng khu hàng không dân dụng, nội dung thực hiện gồm mở rộng sân đỗ máy bay; nhà ga hành khách T3; nhà điều hành cảng hàng không; nhà xe ngoại trường; nhà cảng vụ…; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 3.130 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2027-2032.

Quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát theo chuẩn sân bay quốc tếFrom: web game casino

Trước đó, ngày 22/12/2023, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Phù Cát là cảng hàng không nội địa, dùng chung dân dụng và quân sự.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay Phù Cát có cấp sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế – ICAO) và sân bay quân sự cấp I; công suất 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Phù Cát có công suất 7 triệu khách và 27.000 tấn hàng hóa/năm.