แพร่คำสั่ง ตร. แก้ข้อความคลาดเคลื่อน ปมห้ามนำเข้า-สั่งพิมพ์หนังสือ “ปวิน”

จากกรณีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ที่ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์หนังสือของ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์นั้น ล่าสุดราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 431/2566 เรื่อง “ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร” โดยระบุว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เรื่อง “ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร” นั้น มีข้อความบางส่วนคลาดเคลื่อน

ราชกิจจา แพร่คำสั่ง ตร. ห้ามนำเข้า-สั่งพิมพ์หนังสือ “ปวิน”

แพร่คำสั่ง อว.เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) คำพูดจาก เว็บสล็อต ดีที่สุดในไทย

โปรดเกล้าฯ ปลดข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ-ถอดยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ข้อ 2 ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ "Rama X: The Thai Monarchy under King Vajiralongkom"เขียนโดยนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ซึ่งมีลักษณะของภาพปกหนังสือและบทความที่นำเสนอสื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป