เอกชน 4 ราย สนลงทุนศูนย์ขนส่งเชียงของ 2.8 พันล้าน

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ผลเชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 วงเงินโครงการรวมกว่า 2,864 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.-10 มิ.ย.65 พบว่า มีเอกชนสนใจซื้อเอกสารจำนวน 4 ราย

เนื่องจาก ขบ. และคณะกรรมการคัดเลือก ได้จัดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนเพิ่มเติม ภายหลังเปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนครั้งแรก เมื่อ ต.ค.-พ.ย.64 ไม่มีผู้สนใจ และได้ปรับปรุงเงื่อนไขบางประการของประกาศเชิญชวน เอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ให้สอดรับกับความต้องการของภาคเอกชน และสถานการณ์ขนส่งในปัจจุบัน เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาคเอกชนสนใจ ควบคู่กับมีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเข้าถึงผู้ที่สนใจมากขึ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

หลังจากนี้ภายในเดือน มิ.ย.65คณะกรรมการคัดเลือกจะมีการจัดประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว ก่อนกำหนดให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอช่วง ก.ค.65 และตามแผนคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับภาคเอกชนที่ได้รับคัดเลือกภายใน เม.ย.66 ซึ่งเอกชนจะเข้ามารับผิดชอบลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รวมทั้งรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M)รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้กับภาครัฐ ตลอดระยะเวลาโครงการ 15 ปี ตามมติ ครม.

ศูนย์ขนส่งสินค้าแห่งนี้ ปัจจุบันมีเอกชนเข้ามาเช่าใช้พื้นที่บ้างแล้ว และมีการขนส่งสินค้าอยู่ อนาคตหากมีการเปิดใช้ศูนย์อย่างเป็นทางการ คาดว่าทำให้ศูนย์ขนส่งแห่งนี้มีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ขบ. เตรียมของบประมาณในปี 66 วงเงิน 660.43 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างในระยะ (เฟส) 2 ในการพัฒนาพื้นที่ลานที่เก็บตู้คอนเทเนอร์ทั้งตู้เปล่า และตู้ที่บรรจุสินค้าแล้ว (Container Yard) สำหรับการวางตู้คอนเทเนอร์ รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกับทางราง และสอดคล้องกับการเปิดบริการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คาดว่าแล้วเสร็จในปี 68  คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เชียงของ ประชิดด่านพรมแดนเชียงของ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) บนเนื้อที่กว่า 335 ไร่ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ภายในประเทศ

รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนฝั่งตะวันตก (นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน) รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน CIQ ช่วยสนับสนุนให้เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว และยังรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งจะก่อสร้างแนวรางเข้ามายังพื้นที่โครงการด้วย