เสร็จแล้ว! สร้างสะพานข้ามห้วยยาง “อุดรธานี” ร่นระยะทาง 11 กม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสะพานข้ามห้วยยาง (สะพานมิตรภาพลำพันชาด) อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เชื่อมระหว่างบ้านสมนรินทร์ กับ บ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ งบประมาณ 50.760 ล้านบาท แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา

โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 110 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) พร้อมถนนต่อเชื่อมลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ความยาวรวม 3,890 เมตรคำพูดจาก ทดลองเล่น

โครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 11 กิโลเมตร (กม.) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม