“เจ้าท่า” เผยยอดเดินทางทางน้ำ 5 เดือนแรกปีงบ 66 ทะลุ 26 ล้านคน

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง จากการเก็บสถิติข้อมูลจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั่วประเทศในปีงบประมาณ 66 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65-28 ก.พ. 66 รวมสะสม 5 เดือน พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด 26,617,362 คน

โดยปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการมากที่สุดในช่วง 5 เดือนแรก ได้แก่ เดือน ม.ค. 66 จำนวน 6 ล้านคน รองลงมาเดือน ก.พ. 66 จำนวน 5.8 ล้านคน, เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 5.3 ล้านคน, เดือน พ.ย. 65 จำนวน 4.7 ล้านคน และ เดือน ต.ค. 65 จำนวน 4.6 ล้านคน

ทั้งนี้ หากแบ่งเป็นภาคพบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดถึง 10.3 ล้านคน รองลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 7.6 ล้านคน, ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 4.7 ล้านคน, ภาคตะวันออก 2.7 ล้านคน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 4.4 แสนคน, ภาคเหนือ 3.4 แสนคน และ ภาคกลาง 2.6 ล้านคน

นอกจากนี้ยังได้เก็บข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวเรือที่ให้บริการทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 66 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65-28 ก.พ. 66 รวมสะสม 5 เดือน พบว่า มีจำนวนเที่ยวเรือที่ให้บริการทั้งหมด 988,275 เที่ยว

โดยปริมาณเที่ยวเรือที่ใช้บริการมากที่สุดในช่วง 5 เดือนแรก ได้แก่ เดือน ม.คคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต. 66 จำนวน 2.3 แสนเที่ยว, เดือน ก.พ. 66 จำนวน 2.1 แสนเที่ยว, เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 2 แสนเที่ยว, เดือน พ.ย. 65 จำนวน 1.7 แสนเที่ยว และ เดือน ต.ค. 65 จำนวน 1.6 แสนเที่ยว

หากแบ่งเป็นภาคพบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณจำนวนเที่ยวเรือที่ให้บริการมากที่สุด 4.3 แสนเที่ยว รองลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2.1 แสนเที่ยว,ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1.4 แสนเที่ยว,ภาคตะวันออก 5.9 หมื่นเที่ยว,ภาคกลาง 4.8 หมื่นเที่ยว,ภาคอีสาน 4.4 หมื่นเที่ยว และ ภาคเหนือ 3.9 หมื่นเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ขอให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าลงพื้นที่ออกปฏิบัติการตรวจความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณท่าเทียบเรือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทำการในเรือ สภาพความปลอดภัยตัวเรือ ความดังของเสียงเครื่องยนต์เรือ เอกสารประจำเรือ และตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำเรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ตรวจสอบการสวมใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวขณะสัญจรทางน้ำ รวมถึงกำกับ ดูแลควบคุมการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พร้อมขอความร่วมมือและเน้นย้ำประชาชนทุกท่าน เรื่องการสวมใส่เสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรฯ แจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง