จัดติวเข้มผู้ตัดสินก่อนเป่าเลกสอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20-21 มกราคม 2567 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ จัดกิจกรรมทบทวนกติกาและแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินไทยลีก 1 และทดสอบร่างกาย ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ใน เลกสอง ฤดูกาล 2023/24

ภายในกิจกรรมดังกล่าวนำโดย พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์ หัวหน้าวิทยากรด้านเทคนิค และนางสาวแพรว สีหมากสุก หัวหน้าวิทยากรด้านสมรรถภาพทางกายสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ตัดสิน และ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ระดับ ไทยลีก

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนกติกาและแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินไทยลีก 1 ความเข้าใจในกติกาการแข่งขัน พูดคุยถึงปัญหาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันในต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จัดติวเข้มผู้ตัดสินก่อนเป่าเลกสอง สล็อตเว็บตรง

– ผู้ตัดสินไทยลีก 1 รูปแบบการทดสอบ Dynamic YOYO Level 18-5

– ผู้ช่วยผู้ตัดสินไทยลีก 1 รูปแบบการทดสอบ ARIET Level 15.5-4

นอกจากนี้ ยังมีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินกับเพื่อนร่วมงาน และคณะวิทยากร เพื่อเรียนรู้และพัฒนาในจุดที่บกพร่องของตนเอง ก่อนทำหน้าที่ต่อไปในเลกสองของฤดูกาล 2023/24