ความสำคัญของ “วันมาฆบูชา” ที่มากกว่า “จาตุรงคสันนิบาต”

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

“วันมาฆบูชา” เช็กความต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม-เหตุการณ์สำคัญ

ผ่าประวัติศาสตร์ “วันมาฆบูชา” ทำไมกลายมาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”

เมื่อระลึกถึง “วันมาฆบูชา”ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 หลายคนอาจนึกถึงความสำคัญที่ว่าเป็นวันที่เกิดความอัศจรรย์ของการประชุม 4 ประการ ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คือพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ในคืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ เพื่อสักการะพระพุทธเจ้า โดยทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

แต่ที่จริงแล้วความสำคัญของวันมาฆบูชานี้ ยังแอบแฝงประเด็นอื่นๆ อีก 3 ประการ โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

วันมาฆบูชา: วันแห่งความรัก

ในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ วันแห่งความรัก จะมี วันวาเลนไทน์ ส่วนในทางพุทธศาสนานั้นก็มี “วันมาฆบูชา” ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักเช่นกัน เพราะนอกจากจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันแล้ว ยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาติโมกข์ หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ที่แสดงถึงความรัก อันประกอบด้วยเมตตาธรรม ความปรารถดีต่อกัน และการละเว้นจากการทำชั่วใดๆ

โดย โอวาทปาฏิโมกข์ มีใจความโดยย่อว่า

  • การทำความดีการทำกุศลให้ถึงพร้อม โดยให้รู้จักรักเพื่อนร่วมโลกและตัวเอง
  • การละเว้นความชั่วการไม่ทำบาปทั้งปวง โดยให้รู้จักรักเพื่อนร่วมโลก
  • การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การชำระจิตใจให้ขาวสะอาด โดยให้รู้จักรักตัวเอง

สรุปสั้นๆ ได้ว่าคือความรักแบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นเอง ด้วยเหตุนี้วันมาฆบูชาจึงถือเป็นวันแห่งความรักในทางพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา: วันกตัญญูแห่งชาติ

ด้วยความรักแบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทน จึงเป็นอีกเหตุผลที่รัฐบาลได้ยึดถือและประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” เมื่อปี 2549

โดยแต่เดิมนั้นรัฐบาลไทยเผชิญปัญหาหญิงสาวมักเสียตัวในวันวาเลนไทน์ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ หรือวันกตัญญูแห่งชาติ

เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 ได้มีการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาวันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” เพราะสอดคล้องกับความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แต่ขณะนั้นถูกปฏิเสธจากผู้เกี่ยวข้อง โดยอ้างว่าในประเทศไทยมีวันสำคัญแห่งชาติที่เกี่ยวกับการแสดงความกตัญญูมากพอแล้ว

จนในปี 2549 นักพูดชื่อดังหลายคน ได้ร่วมกันทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ขอให้ส่งเสริมวันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติ ท้ายที่สุดจึงได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องและได้มีการประกาศออกมาให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันมาฆบูชาก็ถือเป็นวันกตัญญูแห่งชาติ

วันมาฆบูชา: วันพระธรรม

การแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชานั้น อย่างที่รู้กันว่าเกิดเหตุครบองค์ประชุมอัศจรรย์ 4 ประการ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมดังกล่าวอันเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาให้ยึดถือเป็นธรรมนูญปฏิบัติสืบไป ดังนั้นวันมาฆบูชาจึงเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ และวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์ และ DMC

แจกเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ รับวันมาฆบูชา 2567 เช็กที่นี่คำพูดจาก สล็อต888!

“วันมาฆบูชา 2567” ธนาคาร-ไปรษณีย์หยุดไหม หยุดชดเชยหรือไม่

“วันมาฆบูชา 2567” ชวนคนกรุงเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เปิด 5 จุดรับต้นกล้าฟรี