กระหึ่มโลก “บัวขาว” เป็นวิทยากรพิเศษสอน “มวยไทย” ให้การฝึก “คอบร้าโกลด์”

เพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ได้โพสต์ข้อความ บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกมหาชนขวัญใจชาวไทย ที่มีตำแหน่งทางทหารคือ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ ได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษสอนศิลปะมวยไทย ให้กับ​การฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 (Cobra Gold 2023) ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-10 มี.ค. นี้

โดยข้อความระบุว่า ความเป็นมวยไทย ยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง กองทัพสหรัฐมีอาวุธที่ทันสมัยและเข้มแข็ง ยังยอมรับภูมิปัญญาของบรรบุรุษไทย ศาสตร์ มือเปล่า เท้าเปล่า คือ หมัด เท้า เข่า ศอก

ภายใต้ระหัสการฝึก Cobra gold จะมีการบรรจุการฝึกมวยไทยในแผนการฝึกครั้งนี้ด้วย โดย บัวขาว ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ จะเป็นครูฝึก และ บัวขาว จะเข้าร่วมการฝึก Strategic Airborne Operations (SAO)

การกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ เป็นการฝึกการยุทธ์ส่งทางอากาศร่วม ระหว่าง ทบ. และ ทบ.สหรัฐ โดยกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในฐานะหน่วยส่งทางอากาศของ ทบ. เป็นหน่วยหลักจัดกำลังเข้าร่วมการฝึก ภายใต้ธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่รักสงบ ดำรงคงความเป็นอธิปไตยยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน

แม้ประเทศไทยจะรักสงบแต่ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคโลกในขณะนี้ ประเทศไทยเราต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่น เข้มแข็งของชาติไทยไว้อย่างมั่นคง

มวยไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของไทยมายาวนาน เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดของโลก เป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ

เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ มวยไทย โดย บัวขาว บัญชาเมฆ ได้เป็นอีกหนึ่งความสำคัญหลักสูตรเพื่อร่วมฝึกซ้อมด้านความมั่นคง ระดับพหุภาคี Cobra Gold 2023

พี่บัวขาวจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนนำเสนอศิลปะมวยไทย และเป็นผู้ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับกองกำลังที่ถือได้ว่าแข็งแกร่งและทันสมัยที่สุดในโลกในการฝึกซ้อมครั้งนี้

ฝากส่งกำลังใจให้พี่บัวได้ฝึกอย่างเต็มที่และเป็นตัวแทนคนไทยนำเสนอมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกต่อไปครับ

สำหรับปี ค.ศ. 2023 จะเข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งที่ 6 ร่วมกับ 82nd DIV ABN รหัสการฝึก Cobra gold 23 โดยจัดกำลัง 1 ร้อย.สอ. จำนวน 150 นาย มีกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลักจัดกำลัง สมทบด้วย ศร., รร.สพศ.ศสพ., กอง พธ.สกอ., ร้อย.ลว.ไกล, รร.จปร., รร.นส.ทบ.

ห้วงการฝึก 22 ก.พ.-7 มี.คคำพูดจาก สล็อต888. 66 ทำการฝึกจำนวน 4 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การฝึกปรับพื้นฐานพลร่ม (BAR)
ขั้นที่ 2 การเข้าฐานทัพระหว่างทาง (ISB)
ขั้นต่ำ 3 การกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ (SAO-JFEO)คำพูดจาก เว็บตรงอันดับ1
ขั้นที่ 4 การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ (AASLT OPs)

*** ขอบคุณภาพจากเพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek