‘กรมการท่องเที่ยว’ลุยแก้ปัญหา ทิ้งลูกทัวร์ ไกด์นอมินี แก๊งธุรกิจสีเทา

นางศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาทิ้งลูกทัวร์ ไกด์นอมินี และขบวนการธุรกิจสีเทา ว่า กรมการท่องเที่ยวมีแนวคิดที่จะต้องดึงบริษัททัวร์รายใหญ่หรือโฮลเซลเข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อที่จะหาผู้รับผิดชอบกรณีเกิดปัญหาและสามารถดำเนินการเอาผิดได้ โดยกำหนดประเภททัวร์ขึ้นมาใหม่จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 4 ประเภท ซึ่งอาจจะนิยามบริษัทที่ขายทัวร์ให้กับบริษัทที่ทำทัวร์ด้วยกัน ว่า “ประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักรรวมถึงการประกอบธุรกิจจัดโปรแกรมนำเที่ยวให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยวรายอื่น” ซึ่งหากธุรกิจนำเที่ยวใดเข้าข่าย ก็จะจัดอยู่ในประเภทนี้ ทั้งนี้มีกำหนดเป็นกฎหมายจำเป็นที่จะต้องกำหนดวงเงินหลักประกัน และกำหนดโทษคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับบคุณสมบัติบริษัทโฮลเซล เช่น ต้องมีประสบการณ์ทำตลาดพาคนไทยไปต่างประเทศหรือเอาต์บาวด์ ไม่น้อยกว่า 2-4 ปี ไม่ใช่เป็นรายใหม่แล้วจะมายื่นจดทะเบียนประเภทนี้ได้เลย สองการยื่นขอจดต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น และต้องชำระเงินจดทะเบียนเต็มจำนวนเท่านั้น ซึ่งเป็นการตั้งตุ๊กตาไว้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท สามต้องมีหนังสือรับรองการซื้อที่นั่งเที่ยวบินจากสายการบินไม่ต่ำกว่า 3 สายการบิน รวมที่นั่งไม่ต่ำกว่า 300 ที่นั่ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เชื่อมโยงไปถึงมิติผูกพันระหว่างผู้รับผิด ดังนั้นจะหากจะเขียนร่างโปรแกรมการขายทัวร์จะต้องระบุในบรรทัดสุดท้ายด้วยว่า “บริษัท บี ได้รับการส่งต่อจากบริษัท เอ เป็นต้น” เพื่อให้สามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการดได้ โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กับกรมการท่องเที่ยวว่า ข้อสรุปหลังจากนี้จะดำเนินในทิศทางใด

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า จากแนวคิดของภาครัฐที่มีแนวนโยบายที่จะดูแลตลาดโฮลเซลโดยตรงนั้น เบื้องต้นจะมีการรับฟังความคิดเห็นก่อน ในการทำนิยามของผู้ประกอบการทำตลาดโฮลเซล ซึ่งอาจจะมีการจดใบอนุญาตเฉพาะโฮลเซล และต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ซี่งประเด็นนี้ในอดีตเราเคยคุยกันมานานหลายครั้งมาก จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในอนาคตบริษัทใหญ่ควรทำตลาดที่กว้างขึ้น และวางหลักประกันที่มากขึ้น แต่เคยถูกคนที่ต่อต้านว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก ดังนั้นเราก็ไม่สามารถทำได้เลยสิ ซึ่งเรื่องนี้กรมฯ จะต้องไปเปิดรับฟังความคิดเห็น แต่ในต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน จีน มีข้อกำหนดให้บริษัทที่ทำโฮลเซลต้องวางหลักประกันเป็น 10 ล้าน เพราะมูลค่าการทำธุรกิจแบบนี้กระทบกับคนในวงกว้าง ดังนั้น บริษัทที่จะเข้าทำธุรกิจแบบนี้ต้องมีหลักประกันความพร้อมในระดับหนี่งคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง